Vyhľadávanie
Podrobné vyhľadávanie
  -     €
  -   m2

Kontakt

LIVEREAL, s.r.o.

Adresa sídla spoločnosti:
Štedrá 18505/ 29A
821 03 Bratislava

LIVEREAL, s.r.o.

Adresa kancelárie:
Ružinovská 1
821 02 Bratislava

Telefón: 
+421 904 885517

E-mail: info-ZVNC-livereal.sk

IČO: 44 681 232
DIČ: 2022792057

Zápis v OR: 
MS BA III, odd. Sro, vl. č. 57413/B

 

LIVEREAL PLUS, s.r.o.

Adresa sídla spoločnosti:
Štedrá 18505/ 29A
821 03 Bratislava

LIVEREAL PLUS, s.r.o.

Adresa kancelárie:
Ružinovská 1
821 02 Bratislava

Telefón:
+421 904 885517

IČO: 46 006 036
DIČ: 2023182865

Zápis v OR: 
MS BA III, odd. Sro, vl. č. 70166/B
E-mail: info-ZVNC-livereal.sk